Maju Melayu Perkasa!

22 Januari 2008

Memperkasa pantun Melayu


Oleh SALMAH ZAINAL ABIDIN

DI institusi pengajian tinggi seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), pantun memang dianggap istimewa. Tidak lama dulu, sebidang tanah dalam kampus UKM yang subur dengan buah-buahan dan tanaman yang sering diungkapkan dalam pantun telah diangkat menjadi taman pantun.

Pantun dan seloka terus diperkasa di kampus UKM melalui ucapan dan alu-aluan yang menjadi halwa telinga di majlis-majlis kelimuan mahupun majlis mahasiswa.

Kecintaan yang tinggi Naib Canselor, Prof. Datuk Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin terhadap seni penulisan pantun dan seloka menjadi wadah bagi warga universiti terus memartabatkan seni pantun.

Pantun dan seloka dapat dipelihara dan diperturunkan di kampus apabila warga kampus daripada kalangan sarjana, kakitangan dan mahasiswa boleh menggarap pantun dan seloka dengan baik sekali.

Keindahan pantun terus menjadi bidang kajian yang penting di UKM. Banyak kerja mendokumentasikan warisan bangsa ini terus dilakukan. Portal Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) misalnya menyimpan ribuan pantun Melayu yang amat berharga.

Terbaru, terbit buku Pantun Peranakan Baba: Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat oleh Prof. Dr. Ding Choo Ming, sarjana ATMA, UKM yang menyusur galur sejarah kemunculan pantun di kalangan suatu etnik hasil pertembungan Cina - Melayu. Salah satu ciri yang menonjol pada Peranakan Baba di Melaka ialah kebolehan mereka berpantun. Ciri inilah yang membezakan mereka daripada ‘sepupu’ mereka di Pulau Pinang, mahupun di Sarawak, Thailand dan Vietnam. Mereka berbahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Nyonya berkebaya dan bersarung selain suka berpantun dan berdondang sayang.

Humor

Buku Pantun Peranakan Baba: Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat ini merakamkan pantun Peranakan Baba Melaka, yang sarat dengan unsur-unsur kreativiti, humor, nasihat dan ilmu pengetahuan.

Buku ini mendokumentasi beberapa jumlah karya terdahulu yang merakamkan pantun Peranakan Baba sebagai salah satu khazanah seni budaya yang unik hasil pertembungan dua budaya Cina dan Melayu.

Ding membicarakan keistimewaan pantun-pantun ini dari aspek nilai estetikanya, pengarang dan kepengarangannya. Pantun adalah satu bentuk sastera lisan orang Melalyu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang tersebar ke seluruh Nusantara. Dengan lahirnya masyarakat Peranakan Baba, hasil perkahwinan campur antara lelaki Cina dengan wanita daripada rumpun Melayu, maka lahirlah kesusasteraan Peranakan Baba di Melaka, Singapura dan Pulau Pinang.

Peranakan Baba amat tertarik dengan pantun dan syair Melayu dan mereka menghayatinya sehingga bukan saja boleh berjual beli pantun dan syair, malahan boleh pula mendendangkan pantun dengan iringan alat muzik yang lebih dikenali sebagai berdondang sayang.

Antara tokoh Peranakan Baba yang terkenal ialah Baba Chia Kim Teck, yang kemudian diberi julukan Raja Pantun Baba, sesuai dengan kepandaiannya berdondang sayang.

Apa yang lebih menarik ialah selain pandai menulis, membaca dan menguasai bahasa Peranakan Baba, sesetengah Peranakan Baba generasi baru seperti Siow Hay Yam, Baba Chia Kim Teck, Wan Boon Seng, Lim Hock Chee, Bateck, dan Baba Chiong Tat telah menjadi pengarang, penulis, editor dan sasterawan.

Mereka ini terkenal sebagai pengarang yang telah memajukan pantun Melayu, selain mencipta pantun dan syair yang baru, melalui penerbitan.

Puisi-puisi itu telah menjadi pentas bagi mereka meluahkan perasaan, isi hati, rasa rindu, kasih syang, harapan, nasihat, pandangan, suka duka dan sebagainya.

Pantun Peranakan Baba: Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat sarat dengan contoh-contoh pantun Baba yang indah dan puitis dalam pelbagai situasi.

Hasil gigih kajiannya, pengarang telah dapat mendokumentasikan susur galur Peranakan Baba melalui foto-foto tokoh, paparan aktiviti Peranakan Baba daripada penerbitan majalah dan contoh-contoh iklan hasil kreativiti Peranakan Baba yang diterbitkan di majalah.

Buku ini adalah satu-satunya karya yang menyelidik tentang pantun Peranakan Baba secara menyeluruh dan lengkap dengan contoh-contoh dan bukti sejarah yang memperkuatkan lagi penulisan ini.

Tentunya buku ini menjadi rujukan penting para sarjana bidang ilmu dan menjadi khazanah amat berharga bagi para mahasiswa dan pelajar untuk mendalami seni pantun mahupun keunikan masyarakat Baba di alam Nusantara.