Maju Melayu Perkasa!

27 November 2008

IPT perlu utama nilai murni, persaingan globalUSAHA melahirkan graduan berkualiti memerlukan gandingan dan kerjasama pelbagai pihak. Sehubungan itu, institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan yang menjadi wadah pelajar menimba ilmu seharusnya menilai kembali program pengajian supaya turut memberi penekanan kepada unsur pembentukan nilai murni dan jati diri pelajar, bagi membolehkan mereka dibekalkan ilmu dan pengalaman mencukupi sebelum melangkah ke pasaran kerja dan berbakti kepada masyarakat. Nilai berkenaan amat perlu diterapkan bagi mengukuhkan modal insan yang menjadi aspek penting pembangunan negara. Ini bermakna nilai murni yang diterima masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara ini, boleh digarap dalam semua program yang ditawarkan di IPT bagi melahirkan pelajar yang bukan saja cemerlang dalam bidang akademik tetapi mempunyai sahsiah tinggi dan mampu bersaing dalam apa juga bidang yang diceburi. Kita menyokong saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, kelmarin yang mahukan IPT mengisi komponen tertentu dalam setiap program dan kurikulum pengajian bagi memupuk nilai murni, membina kemahiran dan memperkasakan keyakinan diri pelajar. Ini perlu bagi memastikan selepas tamat pengajian, graduan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam pekerjaan dan seterusnya berkhidmat untuk kepentingan diri, keluarga dan negara.

Usaha mengemaskini sistem pendidikan kebangsaan dengan memperbaiki kurikulumnya diharap mampu membawa masyarakat dan negara berhadapan cabaran global. Dengan memasukkan komponen kemahiran berkomunikasi, penggunaan teknologi maklumat, pemikiran kritis dan kreatif serta asas pengurusan di dalam program pengajian yang ditawarkan, sahsiah pelajar dapat dibentuk selari dengan kehendak pembangunan modal insan negara. Dalam pada itu, nilai murni termasuk jujur, amanah, hormat menghormati serta patuh kepada agama dan undang-undang negara dapat membentuk jati diri pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi. Dengan memasukkan elemen berkenaan, kita percaya apabila pelajar ini keluar kelak, mereka bukan saja mampu membantu membangunkan negara mengikut acuan yang kita sasarkan, malah mempunyai kecemerlangan tersendiri.

Kita tidak mahu melihat IPT kita hanya menjadi kilang untuk mengeluarkan tenaga kerja bagi memenuhi pasaran kerja dan industri, sebaliknya pusat pengajian tinggi berkenaan seharusnya menjadi tempat pelajar membina sahsiah diri. Asas sebenar ketika melanjutkan pelajaran di IPT iaitu menuntut ilmu sebagai persediaan memasuki alam pekerjaan selari dengan bidang masing-masing selain membuat penyelidikan dan meneruskan pengajian untuk menjadi tenaga pengajar di universiti. Apa yang lebih penting ialah menjadi manusia bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Kita bimbang tanpa penerapan nilai murni dan kemahiran diri, pelajar yang keluar mudah terdedah kepada pelbagai cabaran termasuk anasir yang boleh mengeruhkan lagi perpaduan yang menjadi isu utama masyarakat dan negara masa kini. Kini, sudah menjadi tanggungjawab IPT memastikan puluhan ribu pelajar yang menamatkan pengajian setiap tahun menjadi tenaga modal insan yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk bersama-sama membangun dan memajukan negara.