Maju Melayu Perkasa!

29 April 2008

PNB bukti kecemerlangan bumiputera

Oleh md. shukri shuib

pernyataan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang menyifatkan pencapaian Permodalan Nasional Berhad (PNB) sejak 1981 hingga kini adalah satu 'badan permodalan' yang menjadi pengumpul wang rakyat paling berjaya dan antara yang terbaik di dunia sememangnya mempunyai asas yang benar.

Ini kerana, sejak ditubuhkan, PNB telah menunjukkan kecemerlangan hinggakan dalam masa 27 tahun penubuhannya hingga kini, jumlah dana unit amanah yang dikumpul oleh PNB sahaja telah mencecah 76.7 bilion unit jika dibandingkan dengan bilangan 540 juta unit pada tahun 1981 menerusi Amanah Saham Nasional (ASN).

Kini Malaysia dan juga masyarakat Melayu dan bumiputera seharusnya berbangga, kerana menerusi pemikiran serta pengurusan dan kecekapan umat Islam yang menerajui badan tersebut, maka PNB menerusi kebolehannya telah berjaya menggunakan sejumlah modal dari perolehan 540 juta unit saham itu hingga berkembang menjadi saiz dana yang diuruskan oleh PNB sekarang sejumlah RM120 bilion. Ini membuktikan bahawa Dasar Ekonomi Baru (DEB) sebenarnya berjaya memperkembangkan potensi umat Islam dan bumiputera negara ini ke arah modal insan kelas pertama.

Kejayaan PNB adalah disebabkan oleh ketekunan serta pengurusan bertaraf dunia. PNB yang menjadi payung kepada ekonomi negara harus diingati rakyat Malaysia. Menerusi penawaran ASN pada 1981 dengan modal pembukaan sebanyak RM10 bagi satu buku pelaburan, kini membolehkan PNB berkembang menjadi konglomerat kerajaan yang terbesar di negara ini. PNB adalah payung kepada rantaian ekonomi nasional.

Kini dengan 8.9 juta pemegang akaun PNB dalam unit-unit amanah yang diuruskan, ia adalah hampir 10 kali ganda peningkatan daripada hanya 840,000 pemegang akaun yang dicatatkan pada tahun 1981. Menerusi kepimpinan Pengerusi PNB, Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid serta Presiden dan Ketua Eksekutifnya, Tan Sri Hamad Kama Piah Che Othman, maka PNB kini adalah pengumpul dana terbesar di negara ini.

PNB juga adalah organisasi 'pengumpul dana Islam' terbaik dan terbesar dunia dari segi pemegang akuan serta keupayaan pengurusan dana yang dimilikinya.

Kejayaan PNB mengagihkan dividen dan bonus sejak 1981 menggambarkan kejayaan pengurusan PNB. Ini kerana pengagihan pendapatan sejak ditubuhkan hingga kini adalah sebanyak RM60 bilion.

Selain itu, dengan wang pelaburan permulaan berjumlah RM10, kini PNB berjaya memiliki kepentingan di dalam syarikat besar negara yang kini merentasi ekonomi antarabangsa seperti Maybank, Sime Darby, Malaysian Industrial Development Finance, Island and Peninsular dan UMW Holdings. Malahan PNB juga berjaya memperkembangkan pelaburannya di dalam kepentingan logistik seperti pelaburan, perbankan serta juga pelancongan.

Untuk itulah maka Perdana Menteri menyatakan bahawa 'dengan pelaburan minimum sepuluh ringgit, masyarakat bumiputera telah berpeluang untuk menikmati kebebasan merancang kewangan yang hanya dapat diimpikan sebelum ini.' Inilah rangsangan nikmat menerusi DEB serta keyakinan kerajaan terhadap pembangunan bumiputera yang sewajarnya diperluaskan ke segenap bidang sama ada pengurusan, perniagaan, ekonomi serta teknologi dan kepelbagaian bidang-bidang strategik lainnya.

RangsanganKejayaan PNB memberikan rangsangan semangat bahawa masyarakat Islam dan bumiputera di negara ini mampu 'berdiri sama tinggi, duduk sama rendah' dengan masyarakat pelbagai kaum di negara ini.

Dengan perkembangan saiz dana yang bakal diuruskan oleh PNB yang dijangka akan mencecah sehingga 100 bilion unit dalam tempoh tiga tahun lagi berbanding hampir 80 bilion unit sekarang juga menunjukkan bahawa inisiatif pelaburan dalam pengurusan PNB adalah paling berjaya dan menguntungkan.

Jika tidak, masakan pengurusan 'organisasi bumiputera' ini mampu menggemblengkan pengumpulan dana yang begitu besar dalam jangka masa pertambahan tiga tahun sebanyak 20 bilion unit. Ini menunjukkan keyakinan serta kecekapan pengurusan PNB itu sendiri yang optimis terhadap masa depan organisasi dan tenaga kerja yang menjadi modal dan teras pengupayaan PNB itu sendiri.

Hasrat bagi mengekalkan pertumbuhan 10 peratus setahun atau lapan bilion unit setahun dalam jangka masa tiga tahun ini menggambarkan nilai pengurusan strategik yang dipegang oleh para pengurusan PNB adalah bersifat futuristik dan jangkaan perkembangan pasaran yang dilihat positif.

Teguhnya PNB bererti teguhnya pengupayaan dana bumiputera dan juga menggambarkan bahawa dalam apa sahaja senario pasaran antarabangsa, Malaysia tetap teguh dengan adanya PNB yang menjadi tulang belakang kepada pasaran kepentingan modal negara.

Dengan keupayaan saiz dana yang diurus oleh PNB sekarang berjumlah RM120 bilion, maka perancangan PNB untuk melancarkan unit amanah hartanah (REITs) menggambarkan perkembangan organisasi 'modal RM10' itu kini semakin meluas dan bernilai strategik tinggi.

Untuk itu, PNB tidak seharusnya diabaikan oleh kerajaan, dan sokongan rakyat terhadapnya juga menggambarkan 'patriotisme' kepada menjamin keutuhan ekonomi nasional tetap berada di landasan yang betul.

Kecekapan pengurusannya juga wajar diiktiraf rakyat di negara ini dengan terus melakukan pelaburan demi pelaburan yang pada masa yang sama juga memberikan nilai tambah kepada organisasi tersebut ke arah perkembangan yang lebih memberansangkan.

Kejayaan PNB akan memantapkan terus keyakinan bahawa masyarakat pengurusan bumiputera adalah bertaraf antarabangsa pencapaiannya. Inilah kebanggaan Malaysia yang juga lahir menerusi agenda DEB yang positif penghasilannya.