Maju Melayu Perkasa!

26 Mei 2008

Pendekatan jihad perkasa modal insan Melayu


Bersama Prof Dr Sidek Baba

KESAN peristiwa 13 Mei antara lain membangkitkan orang Melayu daripada alpa dan lalai terhadap pentingnya ikut serta dalam pembangunan negara secara aktif dan terancang. Kesan daripada pilihan raya umum ke-12, menyedarkan mereka mengenai pentingnya faktor bersatu dalam politik.

Natijahnya, mengajak orang Melayu sentiasa berwaspada mengenai pentingnya kualiti kepemimpinan dengan memperkasakan ilmu dan ketrampilan. Perubahan boleh berlaku dalam diri orang Melayu sendiri dan ia boleh berlaku hasil pengaruh luar sehingga memberi kesan kepada ketahanan dalam jangka panjang.

Pola diterima sekian lama dalam kepemimpinan orang Melayu ialah sebagai teras dan memberikan perlindungan terhadap orang bukan Melayu dan menyebabkan mereka berasa selesa dengan kepemimpinan yang adil dan amanah.


Maksud adil dan amanah harus dilihat dalam konteksnya. Di Malaysia, orang Melayu masih ramai dibelenggu faktor kemiskinan dan ketinggalan dalam perniagaan. Orang Melayu sebahagiannya belum mengalami proses perubahan mental dan fizikal yang mantap.

Hasilnya kesediaan untuk bersaing dan berlumba serta menghadapi cabaran baru agak terkebelakang. Oleh itu, harus ada perancangan strategik yang bijaksana supaya generasi muda dapat dibangunkan secara agresif dengan keupayaan memperkasa jiwa dan memiliki tekad serta azam untuk turut sama dalam arus perubahan adalah cemerlang.

Pembangunan modal insan adalah jawapan terbaik bagaimana mobiliti ilmu dan pendidikan dalam pelbagai jurusan diutuhkan supaya generasi muda dapat dibekalkan dengan pendedahan yang wajar serta memberikan lonjakan serta berdaya saing.

Di kalangan generasi muda ramai yang pintar dan cerdik. Selalunya anak ini mempunyai peluang terbuka untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai kepakaran. Anak daripada kelompok ini harus dijadikan fokus supaya bakat dan kecerdikannya disuburkan dan dapat menyumbang untuk kemajuan negara.

Melayu masih lemah dalam bidang perniagaan. Pendekatan jihad dalam bidang itu harus ditanam sejak awal supaya penyertaan keusahawanan dapat diseimbangkan. Kalau sekadar mempelajari teori dan mendapat ijazah dalam bidang berkaitan, belum memadai.

Keupayaan menjadikan asas ilmu dan kemahiran sebagai modal, ia harus berkembang dan bertekad untuk maju sehingga pada peringkat global.

Keupayaan yang terancang dan bijaksana, bakal memberi kesan terhadap perubahan ekuiti atau pegangan orang Melayu dalam ekonomi negara. Satu aspek negatif bagaimana sebahagian generasi muda memberikan tumpuan ialah budaya dari Barat.

Kesannya generasi muda semakin hilang daripada arus perdana untuk memperkasa diri. Yang pastinya keruntuhan cara berfikir dan kerosakan peribadi boleh memberikan kesan terhadap corak kepemimpinan pada masa depan.

Amat penting modal insan di kalangan generasi muda dijaga dengan baik dan disuburkan dengan pembinaan watak yang seimbang. Mereka adalah generasi penerus yang bakal mewarisi kepemimpinan bakal mencerminkan kesinambungan baik dan saling mengukuh sifatnya.