Maju Melayu Perkasa!

29 November 2008

Masa terbaik untuk melabur


PENGUMUMAN Permodalan Nasional Berhad (PNB) untuk menawarkan jualan tambahan satu bilion unit Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW 2020) merupakan peluang terbaik untuk rakyat negara ini sama ada bumiputera atau bukan bumiputera menambah pelaburan dan meningkatkan simpanan masing-masing.

Langkah PNB mengehadkan pembelian maksimum sebanyak 10,000 unit sahaja semasa tempoh tawaran bermula 27 November hingga 3 Disember ini bagi setiap akaun membolehkan ASW 2020 dilanggan secara menyeluruh melalui penyertaan lebih ramai pelabur.

ASW 2020 memperuntukkan kuota sebanyak 51 peratus untuk pelabur bumiputera dan selebihnya untuk bukan bumiputera. Melalui cara ini, peluang untuk melabur terbuka untuk semua lapisan masyarakat.

Strategi menetapkan had maksimum yang diamalkan oleh PNB itu amat dialu- alukan kerana ia memberi peluang kepada lebih ramai pelabur terutama pelabur baru untuk turut serta melabur dalam ASW 2020.

Ia adalah selaras dengan matlamat penubuhan PNB untuk membudayakan amalan menabung terutama di kalangan masyarakat bumiputera.

Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti yang berlaku pada masa ini, saham amanah berharga tetap seperti ASW 2020 merupakan pilihan terbaik kepada pelabur terutama pelabur kecil seperti remaja dan penuntut institusi pengajian tinggi. Ini kerana, risiko melabur dalam ASW 2020 adalah sangat minimum dan mampu mengelakkan pelabur mengalami kerugian.

Sejarah cemerlang PNB dalam menguruskan pelaburan saham amanah merupakan satu bukti kukuh bahawa melabur dalam ASW 2020 adalah cara terbaik untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan selain meningkatkan simpanan masing-masing.

Kejayaan PNB menjual semua kuota bukan bumiputera bagi ASW 2020 semasa menawarkan jualan tambahan satu bilion unit saham amanah tersebut dalam tempoh 27 minit pada 1 September 2006 menunjukkan keyakinan rakyat terhadap kemampuan PNB.

Justeru peluang yang terbuka luas ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua lapisan masyarakat. Tabungan melalui skim ASW 2020 bukan sahaja memberikan kebaikan kepada pelaburnya malah secara tidak langsung akan meningkatkan kedudukan ekonomi negara.

MOHAMAD JAFRI AHMAD