Maju Melayu Perkasa!

01 Januari 2008

HIKAYAT NUR MUHAMMAD DAN HIKAYAT AMIR HAMZAH

Dengan sempurnanya huruf abjad Jawi maka ulama Islam sama ada yang berasal dari negara Arab mahupun ulama Islam tempatan yang telah mendalami pengetahuan agama Islam mulai menulis risalah terutama berkenaan dengan "... huraian kalimah shahadat, rukun Islam yang lima perkara, rukun Iman yang enam perkara, sifat dua puluh, demikian juga segala yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam".

Orang Melayu pun semakin ramai belajar agama di negara Arab. Apabila mereka kembali ke tanahair banyaklah buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka juga menyedari bahawa kesusasteraan merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan fahaman keagamaan kepada masyarakat. Oleh yang demikian, ada di antara mereka yang giat menulis hikayat. Dari sini lahirlah cerita Hikayat Nabi Muhammad, Hikayat nabi bercukur, Hikayat Nabi Muhammad mengajar anaknya Fatimah, Hikayat Nabi Yusuf, Hikayat Nabi Ibrahim, Hikayat Nabi Daud, dan hikayat nabi yang lain. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam petikan Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya, seperti yang berikut ini:

Wabihi nasta'inu billahi ta'ala. Ini hikayat peri menyatakan Nur Muhammad Rasulullah sollollohu 'alaihi wasallam. Bermula maka tatkala itu semata-mata 'alam pun belum jadi,'arasy dan kursi pun belum jadi, langit dan bumi pun belum jadi, darat dan laut pun belum jadi, langit dan bumi pun belum jadi, tersebut Luh pun belum tersurat dan seperti Nabi sollollohu 'alaihi wasallam kepada Nabi Adam 'alaihissalam, yakni Adam antara tanah dan seperti sabda Nabi sollollohu 'alaihi wasallam 'awwalu ma kholaqollohu ta'ala nuri'. Ertinya, pertama-tama dijadikan Allah ta'ala itu cahayaku ini maka ia pun sujud dengan firman Allah menyuruh sujud. Demikianlah firman Allah sujudlah engkau lima puluh tahun lamanya. Telah sudah ia sujud maka firman Allah 'Hai kekasihku Nur Muhammad' maka bangkitlah ia Nur Muhammad itu.

Bahasa yang terdapat dalam petikan di atas terlihat susunannya tidak teratur dan berlaku beberapa kali perulangan perkataan. Keadaan ini dapat difahami kerana karya ini merupakan awal penulisan daripada cerita yang biasanya disampaikan secara lisan.
Demikian juga kesusasteraan Parsi; mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, seperti: Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad 'Ali Hanafiah. Perhatikan bahasa yang terdapat dalam kutipan Hikayat Amir Hamzah ini:

Alkisah diceterakan oleh yang empunya cetera ini, sekali peristiwa ada seorang raja di sebuah negeri, Mada'in namanya. Raja itu bernama Kobat Syahril. Negeri terlalulah luas dan maha besar. Adapun raja itu terlalu adil dengan murahnya, bangsawan lagi budiman dan dermawan. Baginda dikasihi oleh segala menteri dan hulubalang; segala rakyat isi negeri Mada'in itu amat kasih akan raja itu, sebab adil dan murahnya. Seorang pun raja-raja tiada dapat melalui titahnya, dan tiada dapat mengikut kelakuannya. Segala negeri di dalam tanah Arab itu takluk di bawah perintahnya.

Lama-kelamaan beberapa perkataan Parsi pun diserap ke dalam bahasa Melayu, seperti: istana, dewan, askar, syahbandar, nobat, nafiri, rebab, saudagar, nakhoda, kelasi, gandum, dan anggur.

Ada pula di antara pujangga yang sudah begitu mesra dengan kesusasteraan Hindu menulis cerita tersebut dalam tulisan Jawi. Namun, penulisan mereka ini telah dijalin dengan nama Arab atau campuran Hindu-Arab termasuk gelaran rajanya, seperti: Candra Nur Lela, Malik Indra, dan Maharaja Bikrama Indra Dewa mempunyai gelaran lain, iaitu Paduka Seri Sultan Putera Jaya Pati Sifat Alau'ddin Shah. Perkataan lain yang kini sudah sebati dengan bahasa Melayu di antara lain: saya, suara, neraka, syurga, puasa, cuka, muka, masa, pahala, utara, bahaya, kepala, putera, puteri, negeri, bahasa, bumi, cahaya, agama, sayembara, raja, raya, manusia, dewa, rahasia, raksasa, rasa, ragam, biaya, restu, sentosa, anggota, dan saudara.

Kebanyakan karya kesusasteraan pada zaman ini tidak diketahui penulisnya sama ada kesusasteraan tersebut bercorak Hindu ataupun bercorak Islam. Hal ini berlaku kerana cerita tersebut berasal daripada cerita lisan atau cerita yang disadur beberapa kali daripada cerita asalnya. Lagi pula pada masa itu, karya kesusasteraan dianggap milik bersama. Sebarang penonjolan nama perseorangan dianggap bongkak, sombong, dan dituduh melanggar adat resam orang Melayu.